ZpětÚvodAktuality Oprava bytu nájemcem

Oprava bytu nájemcem

29.12.2021 16:46

Oprava bytu nájemcem

  • V případě, že se rozhodnete provádět stavební úpravy, je třeba vyžádat si souhlas pronajímatele. Výjimkou, kdy pronajímatel nemůže odepřít souhlas se stavebními úpravami, jsou případy, kdy je třeba provést stavební úpravy v důsledku změny zdravotního stavu nájemce. Občanský zákoník hovoří v této souvislosti o "zdravotním postižení", aniž by specifikoval, co vše může obsahovat. Lze však z toho vyvodit, že se bude jednat o takové postižení, které brání nájemci užívat byt tak, jako dosud. Může tedy jít především o případy, kdy nájemce nebo některý z členů jeho rodiny musí používat invalidní vozík vyžadující jinou prostorovou náročnost při šířce dveří, uspořádání kuchyně, sociálního zařízení a podobně. Pronajímatel sice musí souhlasit s potřebnými stavebními úpravami, ovšem nemusí je financovat a po skončení nájmu může žádat o uvedení bytu do původního stavu.
  • Tak jako ve všech ostatních případech týkajících se právních vztahů mezi osobami, je důležité mít všechny podstatné věci potvrzené písemně. To se týká také rekonstrukcí či přestaveb v nájemním bytě. Pronajímatel a nájemce by se měli před započetím prací nejen dohodnout, že tyto práce jsou pronajímatelem schváleny, ale také jak budou financovány, či zda bude pronajímatel zhodnocení bytu kompenzovat při ukončení nájmu.
  • V případě, že pronajímatel povolil stavební úpravy, jejichž realizací se zvýšila hodnota bytu (například položení nových podlah, montáž nového sprchového koutu, rekonstrukce kuchyně), má nájemce nárok na finanční vyrovnání. Nemusí to však být okamžitě, zákon uvádí lhůtu nejpozději ke dni skončení nájmu. Ale je tomu i naopak. Pokud se pronajímatel domnívá, že hodnota bytu byla úpravami snížena, může žádat náhradu ve výši snížení hodnoty bytu. 
  • Pokud však byla úprava či změna provedena bez svolení pronajímatele, tak i když byl byt touto úpravou zhodnocen, nemá nájemce na finanční kompenzaci nárok.
  • Podle soudní judikatury se pronajímatel může domáhat odstranění stavebních úprav či jiných podstatných změn v bytě provedených bez jeho souhlasu třeba i za dvacet let po realizaci. Výkon vlastnického práva totiž nepodléhá promlčení.

Makléř měsíce

Ivana Stránská

Makléř měsíce duben 2022

Pobočka

Jihlava

Tel. +420 604 906 890

Přidej se do týmu makléřů

RSSRSS

Aktuality

08. 04. 2022

Jak zjistit vady nemovitosti?

Vaším prvním zdrojem informací o stavu nemovitosti je sám vlastník. Získáte od něj základní představu o případných vadách nemovitosti ať už právních či faktických. Je důležité, aby si prodávající uvědomil, že nemovitost musí být bez právních vad nebo pokud vady má, musí být před prodejem vyřešeny nebo o nich musí být potencionální zájemce pravdivě informován. Jinak za ně prodávající odpovídá. V kupní smlouvě také obvykle prohlašuje, že nemovitost je bez právních vad. Případnou později objevenou vadu bude kupující uplatňovat v první řadě na prodávajícím. Na informace prodávajícího ovšem nespoléhejte a vše prověřte osobně. Zatajená či nezjištěná právní vada by mohla způsobit problémy i vám.

Reference

Prima reality reference – pronájem bytu, makléřka Ivana Stránská

Ráda bych touto cestou vyjádřila svou maximální spokojenost s prací Ivany Stránské, které tímto děkuji za její rychlý a profesionální přístup. Opakovaně jsem využila její služby a opět mě přesvědčila o svých kvalitách. Je ochotná, vstřícná a ráda pomůže i nad rámec své náplně práce. V případě potřeby se na ni určitě opět obrátím.

Zobrazit podrobnosti