ZpětÚvodAktuality Prima reality - předkupní právo se vrací

Prima reality - předkupní právo se vrací

09.01.2018 21:34

Prima reality - předkupní právo se vrací

Prima reality - předkupní právo se vrací.

1. ledna 2018 vstoupila v platnost nová úprava předkupního práva. Pokud jeden ze spoluvlastníků zajistí kupce na svůj spoluvlastnický podíl, je povinen jej opět za stejných podmínek nabídnout ke koupi zbývajícímu spoluvlastníkovi. V praxi je spoluvlastník povinen vyzvat písemně dalšího spoluvlastníka k uplatnění předkupního práva, sdělí mu podmínky obchodu, tedy kupní cenu a vedlejší podmínky, a přílohou zašle také návrh kupní smlouvy. Vyzvaný spoluvlastník má v případě zájmu podíl nabýt ze zákona 3 měsíce na uplatnění předkupního práva, včetně úhrady kupní ceny, může se však také svého předkupního práva výslovně vzdát. To může učinit písemně, či ústně. Odborníci doporučují první variantu. Pokud se samozřejmě spoluvlastník předkupního práva vzdá před uplynutím lhůty tří měsíců, je možné obchod realizovat ihned poté, co ke vzdání se předkupního práva spoluvlastníkem dojde.

Pokud tedy někomu po 1. 1. 2018 prodáte svůj spoluvlastnický podíl (nejen na nemovitosti), bude třeba jej nabídnout nejprve podílovým spoluvlastníkům, kteří mají ze zákona tři měsíce na uzavření kupní smlouvy a úhradu kupní ceny. Předkupního práva se mohou ovšem vzdát – nejlépe písemnou formou. Pokud dojde k porušení předkupního práva, má případný spoluvlastník, který měl nárok předkupní právo uplatnit, 3 roky na jeho uplatnění zpětně, což v praxi znamená, že mu nový vlastník musí podíl prodat za stejnou kupní cenu, za jakou jej zakoupil.


Makléř měsíce

Iva Trúchla

Makléř měsíce října 2018

Pobočka

Zlín

 +420 725 880 925

Přidej se do týmu makléřů

RSSRSS

Aktuality

09. 01. 2018

Prima reality - předkupní právo se vrací

1. ledna 2018 vstoupila v platnost nová úprava předkupního práva. Pokud jeden ze spoluvlastníků zajistí kupce na svůj spoluvlastnický podíl, je povinen jej opět za stejných podmínek nabídnout ke koupi zbývajícímu spoluvlastníkovi...

Reference

Prima reality reference – prodej bytu v Praze makléřka Mgr. Jitka Eben El Hadj

Makléřka paní Mgr. Jitka Eben El Hadj je velmi schopná v profesi, kterou vykonává. Byla velmi vstřícná a o každém kroku nás informovala. Spolupráce s ní byla více než výborná.  

Zobrazit podrobnosti