ZpětÚvodAktuality Zákon o realitním zprostředkování

Zákon o realitním zprostředkování

20.12.2019 13:37

 Zákon o realitním zprostředkování

  • Živnost vázaná

Podnikat jako realitní zprostředkovatel půjde nově pouze s živností vázanou. (“Realitní zprostředkování”. 

Zájemci o toto živnostenské oprávnění budou muset doložit odbornost a kvalifikaci. Na splnění této povinnosti budou mít makléři 6 měsíců od účinnosti zákonaPodmínkou výkonu dané profese bude tedy:

·       vysokoškolský titul ekonomického, stavebního, právního charakteru nebo obdobných oborů

·       nebo bakalářský titul + 1 rok praxe + MBA studium

·       nebo nižší vzdSYělání + 3 roky praxe

·       nebo certifikační zkouška

Ministerstvo pro místní rozvoj navíc povede seznam realitních zprostředkovatelů, kde si bude moci veřejnost existenci živnostenského oprávnění u makléřů ověřit.

  • Zprostředkovatelská smlouva

Zákon o realitním zprostředkování stanovuje povinnost uzavřít písemnou zprostředkovatelskou smlouvu

Povinnými náležitostmi smlouvy jsou: označení předmětu převodu nebo užívání, výše kupní ceny nebo nájemného (příp. její výpočet), přesná výše provize (příp. způsob výpočtu). Při zanedbání přesného popisu předmětu smlouvy je zprostředkovatelská smlouva neplatná, pokud tento fakt zájemce namítne.

Zákon také nově stanovuje povinnost předložit zájemci výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví), a to nejpozději v den podpisu smlouvy o realitním zprostředkování, který nesmí být starší 3 dnů. Nedodržení této podmínky opravňuje zájemce k odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

U výhradních zprostředkovatelských smluv, byla stanovena maximální lhůta takové smlouvy na dobu 6ti měsíců. Tato doba ovšem může být opakovaně prodloužena. Prodloužení lze ujednat nejdříve 30 dnů přede dnem uplynutí ujednané doby.Pokud bude se spotřebitelem podepsána smlouva na dobu neurčitou, byla stanovena výpovědní lhůta 1 měsíc.

  • Úschova kupní ceny

Pokud zájemce sám projeví zájem o úschovu kupní ceny u realitní kanceláře, může mu realitní kancelář takovou úschovu poskytnout (dle nového zákona o realitním zprostředkování, realitní makléř přímo úschovu sám nenabízí).

Smlouva o úschově u realitní kanceláře musí být písemná, schovatelské účty jednotlivých klientů realitních kanceláří musí být odděleny a banka musí být informována, že peníze jsou třetí strany. Kanceláře budou muset nahlásit na živnostenský úřad skutečnost, že bude přijímat peníze do úschovy a budou také podléhat případným kontrolám. S penězi v rámci úschov se bude nakládat pouze bezhotovostně.

Postavení úschov u realitních kanceláří se nově staví na úroveň úschov u advokátů a notářů, zejména pojištěním prostředků na účtech bank, pro případ jejich krachu.

  • Pojištění

Realitní zprostředkovatelé budou muset být nově pojištěni pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v 1 roce. Pojistná smlouva musí být sjednána se spoluúčastí max. 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění. Do 10 pracovních dní bude muset realitní zprostředkovatel předložit pojistnou smlouvu Ministerstvu pro místní rozvoj. Obdobně bude postupovat realitní zprostředkovatel při každé změně smlouvy o pojištění, která má vliv na změnu limitu pojistného plnění nebo výše sjednané spoluúčasti, a v případě výpovědi nebo odstoupení od smlouvy o pojištění ministerstvo o této skutečnosti informuje. U zprostředkovatelů, kteří jsou zastřešeni franšízingovými společnostmi byl limit snížen na 50%.

Tato podmínka musí být splněna nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 1.března 2020.


Makléř měsíce

Mgr. Jitka Eben El Hadj

Makléř měsíce květen 2020

Pobočka

Praha

 +420 777 131 223

Přidej se do týmu makléřů

RSSRSS

Aktuality

20. 12. 2019

Zákon o realitním zprostředkování

Podnikat jako realitní zprostředkovatel půjde nově pouze s živností vázanou (“Realitní zprostředkování”).  Zájemci o toto živnostenské oprávnění budou muset doložit odbornost a kvalifikaci. Na splnění této povinnosti budou mít makléři 6 měsíců od účinnosti zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj navíc povede seznam realitních zprostředkovatelů, kde si bude moci veřejnost existenci živnostenského oprávnění u makléřů ověřit.

Reference

Prima reality reference – prodej bytu v Malenovicích, makléřka Iva Trúchla

Paní Ivu Trúchlu jsme zvolili díky předchozí kladné zkušenosti, byla pro nás jasnou volbou pro své pracovní nasazení, vstřícnost, ochotu, rychlost v komunikaci a pohotovost při řešení vzniklých nečekaných situací. Vše řeší s ochotou a nad rámec jejích služeb. Je ve všech směrech spolehlivá. Paní Trúchla je profesionál s lidským přístupem. Bylo nám ctí s ní spolupracovat. Vřele doporučujeme.

Zobrazit podrobnosti