ZpětÚvodAktuality Prima reality-daň z nabytí nemovitých věcí

Prima reality-daň z nabytí nemovitých věcí

30.04.2016 20:54

 Prima reality-daň z nabytí nemovitých věcí

 • Tak jako u dosavadní daně z převodu nemovitosti, zůstává u nové daně poplatníkem převodce nebo prodávající. Nabyvatel je však nadále ručitelem. Je možné však, aby si obě strany dohodly, že daň zaplatí kupující, a pak ručení druhou stranou zaniká.
 • V dalších případech jako je exekuce, insolvence, vydržení, dědictví apod., kde poplatník pozbývá vlastnictví nedobrovolně, platí daň nabyvatel.
 • Projednávaná novela zákonného opatření o dani z nemovitých věcí měla navrženou účinnost od 1.4.2016, ale na základě podaných pozměňovacích návrhům (účinnost k prvému dni třetího měsíce následujícího po měsíci vyhlášení novely ve Sbírce zákonů) lze účinnost novely odhadovat cca 1.9.2016. V druhém čtení Poslanecká sněmovna novelu projednala 19.4.2016 (sněmovní tisk 639) a třetí čtení by mělo proběhnout počátkem května.
 • Co je z pohledu poplatníka u běžných typů realit pro bydlení a rekreaci výhodné je to, že nově nepotřebuje k přiznání daně znalecký posudek. Daň se vypočítá buď z kupní ceny nemovitosti a nebo z tzv. srovnávací daňové hodnoty, což není nic jiného než cena obvyklá tzv. směrná hodnota, nicméně podle dat a posouzení Finančního úřadu. Za základ daně se bere 75% z té či z té hodnoty a z toho se odvede daň ve výši 4%.
 • Směrná hodnota vychází z cen nemovitostí v okolí v době převodu nemovitosti tj. se zohledněním druhu nemovitosti, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci.
 • Pokud poplatník nesouhlasí se směrnou hodnotou, může si nechat zpracovat znalecký posudek a zaplatit daň podle ceny uvedené ve znaleckém posudku opět sníženou na 75% hodnoty. Cenu za znalecký posudek je možné si odečíst od základu daně.
 • FÚ bere za daň vyšší hodnotu, která vyjde. Nicméně jiná zjednodušující interpretace říká, že základ daně bude brána ta cena sjednaná tedy kupní, která pokud nebude o třetinu nižší než směrná hodnota, pak se bude brát za základ daně ta kupní cena.
 • Další novinkou je, že pokud manželé nabývají nemovitost společně, nemusí již podávat daňové přiznání každý sám, ale postačí, pokud přiznání podá kdokoli z manželů a zaplatí. V případě nepřiznání či nezaplacení, může FÚ vymáhat daň z nabytí po kýmkoli z nich.
 • Od daně budou nadále osvobozeny nové byty a novostavby, musí však k prvnímu převodu dojít do 5 let od kolaudace. Do osvobození budou zahrnuty i nové byty vzniklé nástavbou, přístavbou nebo úpravou, a to veškeré, tedy i nástavby provedené vlastními silami.
 • Lhůty k přiznání k dani.
 • Je třeba podat přiznání k dani do tří měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém byl proveden vklad vlastnictví do veřejného seznamu, tedy katastru nemovitostí. Poplatník do přiznání uvede podstatné náležitosti týkající se nemovitosti tj. velikost, druh, polohu, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci, aby z něj mohl FÚ stanovit onu směrnou hodnotu a vypočítat daň. Poplatník uhradí pouze tzv. zálohu daně ve výši 4%, kterou vypočte z vlastních údajů a to do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání. Daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. FÚ vypočítá přesnou daň, a pokud se bude lišit tato vypočtená daň od zálohy, vyměří mu daňový výměr, který je nutné uhradit, a sice do 30 dní od doručení. Přílohy daňového přiznání již není třeba notářsky ověřit a stačí kopie originálu.

Makléř měsíce

Ivana Stránská

Makléř měsíce květen 2019

Pobočka

Jihlava

 +420 604 906 890

Přidej se do týmu makléřů

RSSRSS

Aktuality

08. 04. 2019

ZÁKON O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Ministryně Klára Dostálová představila nový zákon o realitním zprostředkování. Dlouho avizovaný návrh si klade za cíl zpřísnění podmínek pro vykonávání profese realitního makléře z hlediska odborné způsobilosti a vedle toho pak úpravu podmínek pro nakládání s jejich peněžními prostředky.

Reference

Prima reality reference – prodej bytu v Praze makléřka Mgr. Jitka Eben El Hadj

Makléřka paní Mgr. Jitka Eben El Hadj je velmi schopná v profesi, kterou vykonává. Byla velmi vstřícná a o každém kroku nás informovala. Spolupráce s ní byla více než výborná.  

Zobrazit podrobnosti