ZpětÚvodAktuality PRIMA REALITY - DEFINICE PLOCH

PRIMA REALITY - DEFINICE PLOCH

03.11.2016 21:46

 PRIMA REALITY - DEFINICE PLOCH

Kupujete nebo uvažujete o koupi nemovitosti? Pronajímáte nebo chcete pronajímat svou nemovitost? Pokud si alespoň na jedno z výše uvedeného odpovíte ano, měli byste věnovat chvilku svého času tématu, které bychom Vám nyní rádi přiblížili. U nemovitostí se často setkáte s pojmy podlahová plocha, jindy zase plocha užitná, užitková či obytná plocha.

  • Podlahová plocha

Od roku 2014, kdy začal platit nový občanský zákoník (a na něj navazující nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v platném znění) se výpočet podlahové plochy udává následovně:

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce a vedlejších prostorů k nimž má uživatel jednotky výhradní užívací právo, umístěných mimo jednotku (lodžie, balkón, terasa, sklep, vnitřní garáž atd.). Do podlahové plochy se nezapočítávají prostory mimo dům (předzahrádky, přístřešky, schodiště). Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

  • Užitná plocha

Do užitné plochy započítáváme všechny plochy obytné budovy, jako jsou kuchyně, obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, sklepy a společné prostory používané majiteli bytových jednotek. Do této plochy nezapočítáváme stěny, sloupy, komíny atpod., ale započítáváme např. vestavěné skříně a kuchyňské linky.

(Užitná plocha zahrnuje všechny místnosti, včetně sklepů, balkonů nebo půdy. Naopak obytná plocha má zahrnovat jenom pokoje vhodné k trvalému bydlení, které mají minimálně osm m2 (uvádí Český statistický úřad).) 

  • Užitková plocha

Užitkovou plochou bytu se rozumí součet ploch všech jeho místností včetně místností vedlejších, užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů. 

  • Obytná plocha (obytná místnost)

Obytná místnost je část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2. Z výše uvedeného plyne, že se do obytné plochy nezapočítávají schodiště, balkony, terasy, chodby atpod.

  • Zastavěná plocha

Oficiální definice je plná roztomilých spojení jako “pravoúhlý průmět” nebo “vnější líc” a podobně. Její citací bych asi potěšil maximálně absolventy stavebních škol. Jednoduše lze říci, že jde o veškerou plochu pod vnějším obvodem stavby, přičemž to platí pro obvod stavby ve všech podlažích. Takže jestli je ve druhém patře výklenek, je pozemek pod ním také součástí zastavěné plochy i když tam vlastně nic nestojí a klidně si tam můžete třeba zasadit kytky.

  • Zpevněné plochy

Plochy se zpevněným povrchem. Většinou jde o příjezdové komunikace, chodníky, parkoviště nebo venkovní terasy.

  • Plocha zahrady

Celková plocha pozemku bez zastavěné plochy a zpevněných ploch.


Makléř měsíce

Ivana Stránská

Makléř měsíce květen 2019

Pobočka

Jihlava

 +420 604 906 890

Přidej se do týmu makléřů

RSSRSS

Aktuality

08. 04. 2019

ZÁKON O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Ministryně Klára Dostálová představila nový zákon o realitním zprostředkování. Dlouho avizovaný návrh si klade za cíl zpřísnění podmínek pro vykonávání profese realitního makléře z hlediska odborné způsobilosti a vedle toho pak úpravu podmínek pro nakládání s jejich peněžními prostředky.

Reference

Prima reality reference – prodej bytu v Praze makléřka Mgr. Jitka Eben El Hadj

Makléřka paní Mgr. Jitka Eben El Hadj je velmi schopná v profesi, kterou vykonává. Byla velmi vstřícná a o každém kroku nás informovala. Spolupráce s ní byla více než výborná.  

Zobrazit podrobnosti